Milieugroep Spijkenisse
Recente Tweets

Hoorzitting over de 3 populieren

Op deze pagina kunt u lezen over:

Hoorzitting over de 3 populieren

Milieudefensie Nissewaard en de Stichting Bomenridders Spijkenisse hebben een bezwaarschrift ingediend tegen een kapvergunning voor drie populieren bij de bouwplaats van Kentucky Fried Chicken (KFC) en Burger King (BK) aan de Groene Kruisweg / hoek Sportlaan.
In een dergelijk bezwaartraject is een ‘hoorzitting’ opgenomen. Drie externe deskundigen beoordelen de bezwaarschriften en vragen om toelichting van de indieners van het bezwaarschrift en van de ambtelijke projectgroep die de kapvergunning leverde.
Dat gebeurde op 28 september jl. in het Stadhuis. Er waren 10 personen aanwezig, vier ambtenaren, de drie externen, Ruud van Arnhem namens de Bomenridders en Yvonne Willemse en Maarten Alleblas namens Milieudefensie Nissewaard. Ons bezwaarschrift is eigenlijk heel simpel. We willen dat de drie populieren met een stamdiameter groter dan 70 cm behouden blijven. We hebben daarvoor goede redenen want ze zijn gezond, ecologisch waardevol en beeldbepalend aan dé ontsluitingsweg van Spijkenisse. Bovendien staan ze buiten de plangrens op gemeentegrond.

De aanleiding
KFC en BK hadden als vestigingseis gesteld dat de bomen zouden verdwijnen vanwege de zichtbaarheid van de restaurants op straatniveau en van de te bouwen reclamezuil. Wij zijn van mening dat door het kappen van de andere 60 bomen en struiken al een geweldige zichtbaarheid is bereikt. Door de zuil meer oostelijk te bouwen is die ook goed zichtbaar. Toen de gemeente niet bereid bleek naar een oplossing te zoeken en een gesprek met de projectontwikkelaar niets opleverde, hebben we ons rechtstreeks gericht tot KFC en BK. Meerdere brieven aan de directeuren van KFC, BK en DCB Schiekamp Beheer BV, de grondeigenaar, zijn niet beantwoord.
Op 8 juni 2016 werd de kapvergunning verleend. B&W zwichtte voor de druk van de restauranthouders en legde een negatief advies van haar eigen Bomen Advies Groep naast zich neer. Nu bleek ook dat B&W zich in een ‘anterieure overeenkomst’ vroegtijdig had vastgelegd te zorgen voor de benodigde kapvergunning.

Het verloop van de hoorzitting….……
Allereerst werd, een op de valreep ingediende, ‘pleitnota’ van een jurist van de gemeente besproken. In de pleitnota waren de twee bezwaarschriften (raar maar waar) samengevoegd. Nog vreemder was, dat niet werd ingegaan op ons kernpunt, namelijk het alternatief voor de gewenste zichtbaarheid van de restauranthouders. Daarna kregen we de gelegenheid ons bezwaar toe te lichten en werd de ambtelijk- projectleider en jurist om toelichting gevraagd. Na de hoorzitting verlieten we tevreden het gebouw. We hadden het gevoel dat we erkenning kregen van de drie externen.

Hoe nu verder?
De externen gaan een advies opstellen aan B&W, en wij krijgen van B&W te horen wat zij met het advies doet. Nog even met beide benen op de grond: het is een raadgevend advies en dus geen bindend advies.
Zal het gezond verstand toch zegevieren?


terug naar boven